آژند و دوباره یک خبر خوش!

آژند و دوباره یک خبر خوش!

تولید با کیفیت ترین بلوک سبک سیمانی با طول ۵۰cm

سه جداره – سه سانت

دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات

دارای پروانه استاندارد ملی ایران

مطابق با مبحث ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان

ارسال سریع و به صورت بسته بندی و پالت شده

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۴۳۳۱۷۸