رضایت مشتریان محترم از نحوه تحویل آجر و بلوکه های شرکت آژند

رضایت مشتریان محترم از نحوه تحویل آجر و بلوکه های شرکت آژند

با توجه به مکانیزه شدن خط بسته بندی شرکت آژند و با هدف

سرعت بارگیری بیشتر

کاهش شکسته و ریخت و ضایعات حمل

سرعت بالای انتقال آجرها به طبقات

و در نهایت صرفه جویی ریالی و زمانی

برای مشتریان محترم

از این پس می توانید کلیه محصولات شرکت صنعتی و تولیدی آژند را به صورت پالت و بسته بندی خریداری نمایید.

باعث افتخار است که نحوه ارسال محصولات به صورت پالت و بسته بندی ،  اسباب رضایت مشتریان محترم شرکت صنعتی و تولیدی آژند را فراهم نموده است.

شماره تماس مشاوره : ۰۵۱۳۸۴۳۳۱۷۸