تمدید پروانه استاندارد ملی ایران برای چهلمین سال متوالی

تمدید پروانه استاندارد ملی ایران برای چهلمین سال متوالی

شرکت صنعتی و تولیدی آژند ، برای چهلمین سال متوالی موفق به کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران ، شد.