بلوک دیواری ۸*۲۰*۳۰ _ TC 8

بلوک دیواری ۸*۲۰*۳۰ _  TC 8

ابعاد ۸ *۲۰*۳۰
ــ  بلوکه دیواری داخلی با سرعت کار بالا
ــ مقاوم در برابر سیکل های یخبندان
ــ صرفه اقتصادی بالا
ــ ضایعات بسیار پایین
ــ کنترل آتش به دلیل گذراندن مرحله پخت در دمای بیش از ۱۰۲۰ درجه سانتی گراد