آجر نمای ۱۰ سوراخ _ N55

آجر نمای ۱۰ سوراخ _ N55

ابعاد ۵/۵*۱۰/۵*۲۱
کیفیت بالا
استاندارد
پخت ۱۱۰۰ درجه